Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning

Skapad 2013-05-22 13:31 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska förbereda en muntlig redovisning där du berättar om en plats som du tycker om eller som betyder mycket för dig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Bedömning - vad och hur

Jag bedömer följande:

 • Planering, struktur
 • Språkbruk
 • Engagemang
 • Publikkontakt

Undervisning och arbetsformer


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Eleven hoppar mellan olika saker så att det blev svårt att hänga med.
Eleven har en röd tråd som denne försöker hålla sig till.
Eleven har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Eleven är så säker att denne kan vika ut i ett sidospår utan att förståelsen går förlorad (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer).
Eleven kan inte anpassa talet till den givna tiden.
Eleven kan nästan anpassa talet till den givna tiden
Eleven kan anpassa talet till den givna tiden
Eleven anpassar talet till den givna tiden på ett tydligt sätt.
Språk, ord och begrepp
Eleven använder ofta ett alltför krångligt språk.
Eleven använder ibland ett alltför krångligt språk.
Eleven använder mestadels sitt eget språk.
Eleven använder helt sitt eget språk.
Sakkunskap/fakta
Eleven utelämnar viktig fakta och/eller presenterar felaktiga uppgifter.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet.
Eleven ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Eleven presenterar ämnet på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
Eleven läser innantill och glömmer för det mesta att titta upp på publiken.
Eleven kommer ihåg att titta upp från papperet ibland.
Eleven använder stödord ibland och hade mycket kontakt med publiken.
Eleven använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
Eleven har inga hjälpmedel såsom bilder, rekvisita, kartor etc.
Eleven har hjälpmedel men använder det inte för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven använder något hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Eleven gör presentationen mer bergriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Engagemang
Eleven visar engagemang i ämnet.
Eleven visar stort engagemang i ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: