Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft, friktion och jämvikt

Skapad 2013-05-24 13:15 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 2 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Kraft, friktion och jämvikt

 Du kommer att få göra många undersökningar och fundera, diskutera och jämföa dina egna resultat med dina klasskamraters.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

4. Arbetssätt

När vi arbetar med det här arbetsområdet kommer du att få göra många undersökningar i par och i grupp. Vissa undersökningar gör vi i helklass.

Klassen kommer att diskutera ämnet utifrån våra undersökningar, hypoteser och tidigare erfarenheter.

Vi kommer att göra en historisk tillbakablick i ämnet.

5. Bedömning

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: