👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2013-05-29 22:37 i Surteskolan Ale
Grundskola 2 Engelska
What's Your name? How are You? ....

Innehåll

Arbetsområde 

Vi kommer att  arbeta med vardagsnära engelska ord och fraser.

 

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde utvecklat din förmåga att:

 • lyssna på engelskt tal med hjälp av hörförståelseövningar från film, musik och lärare
 • sjunga med i enkla engelska sånger samt ramsor
 • läsa och förstå ord i enkel text
 • skriva enkla engelska ord och fraser/meningar
 • prata/härma enkla engelska ord och fraser/meningar 

....med anknytning till din vardag, t.ex. skolan, din familj, färger, siffror, djur, mat, känslor osv.

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • använda materialet Learn English 
 • se filmer
 • lyssna och härma
 • hörförståelse 
 • sjunga engelska sånger
 • spela spel
 • leka lekar för att träna ord och fraser
 • måla och skriva
 • engelskt ordbingo
 • enkla dialoger tillsammans med klasskamrater
 • spela engelsk teater med begrepp och ord som vi jobbar med

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • utveckla ditt ordförråd i engelska (ord, fraser och meningar)
 • aktivt lyssna på och förstå enkelt talad engelska
 • aktivt delta i sånger/ramsor

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3