Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Sagan om de tre bockarna Bruse" kompistema

Skapad 2013-05-30 10:47 i Lund Stad 2 Avslutade skolor
Förskola
Bockarna Bruse är ofta en favoritsaga hos barnen . Den är bra för den är så enkelt och tydligt uppbyggd- den har en början med motiv (bockarna vill gå över) – en händelse/ ett problem (de kan inte gå över bron) och en lösning/ett slut (trollet stångas ner). Bockarna Bruse övar givetvis också begreppen (mindre) LITEN, MELLAN, STOR (större) m.m.

Innehåll

Med hjälp av sagan ”Bockarna Bruse” kommer vi att

-Genom trollet och bockarna kommer vi att lyfta fram vardagliga händelser och diskutera dessa tillsammans med barnen.
-Med hjälp av bockarna och trollet kommer vi att prata om känslor (rädd, ledsen, arg, glad)  

-Jämföra skillnader och likheter hur trollet och vi människor ser ut (Jaget/Natur).
-Låna böcker som handlar om detta
-Samt använda boken ”Må bra i förskolan” skriven av Ylva Elneby som handlar om positiv beröring.


Vi ska fokusera på det som barnen visar intresse för.

”Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturkunskap och teknik.”

För att fånga barnens intresse för detta kommer vi nu arbeta utifrån sagan ”Bockarna Bruse”. När vi utgår från den kommer vi att prata om och undersöka olika delar av sagan till exempel
-vilka djur och växter finns på ängen(natur).
-Vi tar reda på vad bockarna äter, vad deras barn heter osv.
-Vi undersöker vattnet som också finns i sagan samt bygger och pratar om broar (Teknik).            

-Skillnader och likheter hur trollet och vi människor ser ut (Jaget/Natur).

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: