Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik geometri - geometriska objekt och tid åk 2

Skapad 2013-06-14 13:54 i Skånhällaskolan F-6 Stenungsund
Grundskola 2 Matematik

Här ska du bl a få lära dig namnen på några geometriska objekt och även få konstruera tredimensionella sådana.

Innehåll

Nationellt mål/ Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Konkretiserade mål/ Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Undervisningen / Det här ska vi arbeta med:

Det här ska vi arbeta med:

 • Beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper. Begreppen hörn och sida, samt hörn, sidoyta och kant.
 • Flerdimensionella geometriska figurer: fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, kon, kub, cylinder och rätblock
 • Bygga och konstruera tredimensionella geometriska objekt.
 • Rita linje, sträcka och markera skärningspunkt.
 • Klockan
 • Tiden
 • Rita och måla symmetriska bilder och mönster.
 • Jämföra, uppskatta och mäta massor.

Bedömning/ Det här ska bedömas:

Du ska:

 • känna igen och beskriva hur en fyrhörning, triangel, cirkel, klot, kon, kub, cylinder och rätblock ser ut.
 • konstruera och beskriva några tredimensionella geometriska objekt.
 • känna till linje, sträcka och punkt.
 • kunna uppskatta och jämföra tid.
 • förstå begreppen: hörn och sida på tvådimensionella objekt, samt hörn, sidoyta och kant på tredimensionella objekt.
 • förstå innebörden av ett symmetriskt mönster.
 • göra enkla mätningar (längd och vikt).

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: