Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 5, HT 16

Skapad 2013-06-17 14:29 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia

Gick barnen på medeltiden i skolan? Vilka var adeln? Vem var Gustav Vasa och varför blev han kung? Vad var digerdöden? Finns den idag? Frågorna är både många och intressanta....... så följ med in i historians spännande värld där vi förhoppningsvis får svar på alla funderingar vi har. Samtidigt lär vi oss mycket om hur det har varit i vårt land genom tiderna, vilka levde här? Hur levde man? Hur såg det ut? Vi ser likheter och skillnader dels mellan tidsepokerna men också med vår nutid. Finns det spår av historien i vår tid? Häng med på spännande historielektioner med mig!!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att ge eleverna kunskap och insikt om vår historia och varför vårt samhälle ser ut som det gör - utan vår historia hade vi inte varit det land vi är idag. 
Eleverna ska, genom studiebesök, bilder, upplevelser, filmer, litteratur samt eget arbete få utforska olika historiska skeenden, träffa på diverse kungar, drottningar och andra, på den tiden, kända personer samt ta en titt på hur samhället såg ut då i jämförelse med i vår nutid. De kommer även att stöta på hemskheter så som digerdöden och diverse krig och fejder som satt sina spår i historien.
I diskussioner får de koppla samman sina nya faktakunskaper med egna erfarenheter och äldre kunskaper samt lyssna till varandras åsikter och därigenom utveckla sin förmåga att resonera, jämföra samt analysera arbetsområdet.
Vi kommer även att diskutera likheter och skillnader mellan de olika epokerna men även med vår tid, titta på och diskutera spår av historien i våra dagar med minnesmärken och arkeologiska fynd.
Sist men absolut inte minst ska vi prata om historiska källor, hur man använder dessa samt vad skillnaden är på en källa och en tolkning. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Med detta menar vi att elev ska:

 • få kunskap om Medeltiden och Vasatiden vilket innefattar bl.a. medeltida städer och byar, Hansan, De fyra stånden, levnadsvilllkor för män, kvinnor och barn  m.m. 
 • få kunskap om Gustav Vasa, Dackefejden, Birger Jarl och hans lagar, Magnus Ladulås, Den helga Birgitta m.fl betydelsefulla historiska personer.
 • genom sin inblick i de olika tidsepokerna utveckla förmågan att jämföra dessa, se likheter och skillnader dem emellan
 • utveckla förmågan att göra jämförelser mellan vår historia och vår nutid
 • lära sig se spår av vår historia i dagens samhälle och därigenom kunna se samband och dra slutsatser kring olika skeenden
 • utveckla förmågan att följa olika utvecklingslinjer, se kulturmöten förr och nu samt reflektera kring dessa i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • i sina resonemang använda sig av historiska begrepp
 • kunna skilja på källa och tolkning samt se i vilka sammanhang man använder den ena resp. den andra.

Undervisningens innehåll ( centralt innehåll ):

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Detta kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bedömningen kommer att ske på följande sätt:

Genom att observera och dokumentera elevernas delaktighet i de ämnesdiskussioner vi har samt deras aktivitet under lektionerna. Jag använder även elevernas uppgifter, läxförhör samt slutprov som bedömningsunderlag.

Tidsplan:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under hela höstterminen i kombination i ämnena historia, religion och svenska.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: