Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 5,

Skapad 2013-06-19 09:06 i Almekärrsskolan Lerum
När vi lämnade den svenska historien i fyran hade Sverige börjat bli ett kristet land. Därmed börjar en ny tid, medeltiden. Hur levde människorna i Sverige på medeltiden? Vilken roll spelade kyrkan? Vad var digerdöden? Hur straffades tjuvar och mördare? Vem var Birger Jarl? Vad hände vid Stockholms blodbad? Dessa frågor och mycket mer ska vi hinna studera på olika sätt under veckorna fram till jullovet.
Grundskola 5 Historia
...

Innehåll

Begrepp

Hansan, skrå, digerdöd, pest, Kalmarunionen, vidskepelse, trälar, ting, lagman, landskapslagar, rikslagar, fridslagar, kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfri, hemfrid, fredlös, bödel, skarprättare, fyra stånd; adel, präster, borgare och bönder, frälsemän, Heliga Birgitta, Birger Jarl, Drottning Margareta, Kristian II, Gustav Vasa

Mål för arbetsområdet

Du ska

- veta hur människor levde på medeltiden och kunna jämföra att vara barn, man och kvinna då och nu.

- veta vad Hansan var och vilken betydelse den fick för Nordens länder.

- veta vilka länder man handlade med under medeltiden och vilka varor man köpte och sålde,

- veta att kristendomen kom till Norden och hur den förändrade människorna som levde här.

- veta vem Heliga Birgitta, Drottning Margaretha, Kristian II, Gustav Vasa var.

- veta hur Pesten spreds och hur man försökte bota sjukdomar på Medeltiden.

- kunna de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder samt deras roller och rättigheter i det medeltida samhället.

- kunna något om medeltida lagar och straff.

- veta när Stockholms blodbad var samt orsakerna till detta och vad som hände sedan.

 

Bedömning

 

¤ Beskriva, förklara och konkretisera faktatexterna om medeltiden

¤ Delta i diskussioner och bidra med egna åsikter

¤ Redogöra för en del fakta och begrepp

¤ Analysera och se enkla samband mellan händelser och skeenden

¤ Kritiskt granska källor utifrån egna erfarenheter och kunskaper

¤ Presentera muntligt inför större grupp

Undervisning

I detta arbetsområde kommer vi tillsammans att läsa och diskutera om hur det var på Medeltiden. 

Vi kommer att söka fakta på internet samt se filmer om medeltiden.

Utifrån medeltida begrepp arbetar vi med fördjupningsområden i grupp. Vi kommer att arbeta utifrån hemgrupper/expertgrupper.


 

LGR 11

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: