👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolution!!

Skapad 2013-06-19 11:25 i Bohusskolan Ale
Under historien har människan sett stora och omvälvande förändringar i samhälle och levnadsvillkor. En del förändringar går långsamt och märks knappt av. Andra går snabbt och får stora konsekvenser för människorna och ofta kallas dessa för revolutioner. Revolutioner kan ske på flera områden, det teknisk-ekonomiska området men även på det politiskt-sociala området.
Grundskola 8 Historia Samhällskunskap
Varför är en meter en meter? Hur kunde man träffas innan mobiltelefonerna? Hur kommer det sig att vi kan tala öppet om sex och samlevnad medan de som var unga under mitten av 1900-talet och tidigare inte kunde göra det? Och varför dödar man varandra i Syrien? Alla dessa frågor kan få någon form av svar inom begreppet revolution. Vi kommer att arbeta med främst den amerikanska, franska och industriella revolutionen under detta arbetsområde. Samtidigt har vi den s.k. arabiska våren i modern tid som vi kan jämföra med.

Innehåll

Under lektionerna kommer vi att:

 • Individuellt och gemensamt läsa texter som har med ämnet att göra
 • Diskutera hur människor påverkas av den tid de lever i.
 • Skriva en beskrivande text om amerikanska eller franska revolutionen
 • Arbeta med begrepp och instuderingsfrågor.

Material

Centrala begrepp:

 •  revolution, ideologi, sociala förändringar, direkt orsak, bakomliggande orsak, konsekvens, sannolikhet, partiskhet, enväldig, formell, pålaga, konfiskera, värnplikt, dynasti, skatt, tull, tendens, imperium, koloni, nation, nationalism.

Examinationsformer

 • en text som kommer handla om revolutionerna vi arbetar med
 • hur väl du deltar i diskussioner
 • eventuellt ett mindre förhör eller liknande där ni får reda på frågorna

 

Uppgifter

 • Franska revolutionen

 • Amerikanska frihetskriget

 • Marie Antoinette enligt P3 Historia

 • Återkoppling seminarium om franska revolutionen

 • Marie Antoinette, förberedelse till skrivuppgift

 • Revolutioner

 • Återkoppling förhör

 • Ögonvittnesskildring Amerika

 • Ögonvittnesskildring Frankrike

 • Industrialismen, OS i London 2012

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9