👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik, läsa och förstå

Skapad 2010-09-27 10:31 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Under detta arbetsområdet jobbar vi med olika tekniker för att tillgodogöra sig det man läser, olika syften med att läsa och andra studietekniker.
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk Svenska
Här kommer ett område där vi arbetar med studieteknik.

Innehåll

Mål att sträva efter

I detta arbetsområde jobbar vi bl a mot att eleven skall:

Lektionsinnehåll

Under detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med lite olika sorters texter för att stärka studietekniken. 

I samband med bearbetningen av dessa texterna kommer vi ha muntliga diskussioner både i klass och i mindre grupper. Vi kommer också att arbeta både enskilt och i grupp med skriftliga uppgifter som berör arbetsområdet.

Vi kommer främst att jobba djupgående med olika typer av studietekniker så som att stryka under, välja ut nyckelord och att skapa tankekarta samt olika typer av läsning så som sök-, översikts- och djupläsning, samt sammanfattning av texter.

Arbetssätt

Vi kommer att;

* läsa avsnitten ur texterna huvudsakligen under lektionstid
* arbeta med att stryka, välja ut nyckelord och skapa tankekarta i klass, grupp och enskilt
* arbeta skriftligt med frågor och uppgifter kring innehållet på och utanför lektionstid
* arbeta skriftligt med frågor och uppgifter kring innehållet i klass och enskilt
* bearbetar innehållet av texterna vi läser under lektionstid via muntliga diskussioner
* enskilt och i grupp tillämpa studieteknikerna när vi jobbar med läsförståelse

Vi kommer att jobba en del tillsammans med de olika syftena av att att läsa och de olika studie teknikerna men ni kommer även att ansvara för att arbeta på egen hand eller i grupp med att tillgodogöra er det ni läser genom att använda er av tankekarta, nyckelord etc. Frågor och uppgifter kommer att delas ut och skall besvaras under eller utanför lektionstid.

Syfte

Syftet med detta området är främst att du ska stärka din förmåga att läsa effektivt och tillgodogöra dig innhållet i olika slags texter. Du ska även stärka din förmåga att arbeta med olika typer av läsning och instudering för att tillämpa dem på olika texter och inom olika ämnesområden.

Bedömningsinriktning

Under arbetsområdet studieteknink, läsa och förstå kommer jag huvudsakligen att bedöma:

* din förmåga att läsa och förstå texterna vi bearbetar
* din förmåga att identifiera syftet med läsningen av olika texter
* din förmåga att enskilt använda dig av de olika studieteknikerna
* din förmåga att tillsammans med andra använda de olika studieteknikerna
* din förmåga att tillämpa de olika studieteknikerna för att tillgodogöra dig texters innehåll