Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik år 6-9

Skapad 2010-09-27 12:33 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 6 – 9

Innehåll

Avsnitt 1.

MÅL MED UNDERVISNINGEN: • ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT MUSICERA ENSKILT OCH TILLSAMMANS MED ANDRA o Delta i sång och spel (sjunga och spela instrument)

• ATT SKAPA - ANVÄNDA SIG AV MUSIK SOM ETT UTTRYCKSMEDEL – enskilt och tillsammans med andra

• ATT UTVECKLA DINA KUNSKAPER INOM MUSIK OCH ANVÄNDA DEM I OLIKA SAMMANHANG o skapande, musicerande o diskussioner/samtal o reflektera kring musikens betydelse i olika sammanhang, utveckling och funktion

• ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT LYSSNA MEDVETET FÖR ATT KUNNA ANALYSERA OCH VÄRDERA T.ex. o i samband med eget musicerande o musik som uttrycksmedel

SÅ HÄR KOMMER VI JOBBA:

• Eleverna kommer att jobba främst med fem huvudmoment: klaviatur, trummor, bas, gitarr och sång. De får grundläggande ackordlära genom att spela tillsammans med andra, men även enskilt. • Efter gemensamma genomgångar av de olika momenten, får eleverna aktiv träna på de olika momenten genom att hjälpa varandra under lärarens uppsikt och stöd. • Skapa egen musik genom att själva skriva texter till såväl egna som kända kompositioner. • Genom att diskutera, spela och lyssna på olika genrer och epoker, får eleverna en insikt om musikens utveckling och sociala betydelse genom historien och med modern teknik.

Avsnitt 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: