Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2013-08-06 11:10 i Friskolan Asken Grundskolor
Fokus på Grekland och Romarriket.
Grundskola 7 Historia

Vi ska titta på de gamla antika samhällen som fanns. Vi ska också koppla de gamla mytiska berättelserna om hur de gamla grekerna fick sina gudar .

Innehåll

Förväntningar. Mål.

 • Att kunna förstå och bidra med något i diskussioner om antiken.
 • Att kunna peka ut ungefär var vissa för antiken viktiga platser ligger.
 • Att i framtiden kunna dra paralleller mellan olika högkulturers framväxt.
 • Att förstå vilka antikens umärkande drag var och dess betydelse för vår tid.

Undervisning

Vi kommer att nå målen genom:

 • Lärarledda genomgångar
 • Diskussioner i grupp och helklass
 • Att titta på film
 • Läsa och arbeta med diverse texter.
 • Redovisa muntligt.


För att nå målen ska du:

 • Ha kunskap om Egypten, det antika Grekland och Romarriket.
 • Vad utmärkte dessa riken, hur skiljde de sig åt, och har de några likheter?
 • Kunna peka ut var vissa städer låg och beskriva vad som gjorde dem unika.
 • Sparta och Aten var två framstående stadsstater i det antika Grekland. Du skall kunna beskriva något som utmärker dem, sätta dig in hur det var att leva där på den tiden, se skillnader mellan och jämföra de två.
 • Lyssna, diskutera och argumentera.Lyssna på och respektera andras argument.
 • Se skillnader och likheter i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.Använda olika historiska begrepp.
 • Träna på och använda de begrepps som hör till arbetsområdet som tex gladiatorer, OS, stjärnbilder osv.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar på lektionerna genom att vara aktiv vid diskussioner och genomgångar.
 • Du visar att du når förväntningarna för arbetet.
 • Du visar genom din redovisning att du kan analysera den kunskap du skaffat dig.

 

Matriser

Hi
Antiken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Förståelse av begrepp
Använder mig av enstaka begrepp.
Viktiga begrepp används men förklaras bara ibland eller ofullständigt.
Viktiga begrepp används i rätt sammanhang och jag visar att jag förstår innebörden
Jag förklarar viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang. Det framgår tydligt att jag förstår.
Jag förklarar och reflekterar över viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang när jag gör jämförelser och drar slutsatser.
Gör jämförelser
Kan göra enkla jämförelser med stöd av läraren.
Kan göra enkla jämförelser på egen hand.
Gör egna jämförelser.
Gör egna jämförelser . Förklarar skillnader och likheter.
Gör egna jämförelser . Förklarar och reflekterar över skillnader och likheter.
Drar slutsatser
Behöver träna på att dra slutsatser.
Kan med stödfrågor dra enkla slutsatser.
Kan dra enkla slutsatser utifrån antingen fakta eller egna åsikter.
Kan dra slutsatser som både bygger på fakta och egna åsikter.
Drar slutsatser och väger in flera olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: