Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner åk 7

Skapad 2013-08-07 11:05 i Friskolan Asken Grundskolor
Vi ska titta på vad som utmärker en revolution och dra paralleller till vad som händer idag.
Grundskola 7 Historia

Vi ska titta på vad en revolution är.

Innehåll

Förväntningar. Mål.

Du ska:

 • kunna se olika orsaker till det som senare kan komma att kallas revolution

 • känna till några viktiga personer t ex Robespierre och Napoleon och Stalin

 • kunna berätta om några viktiga händelser under revolutionerna; franska, amerikanska, den ryska revolutionen och en modern eller pågående revolution

 • kunna konskevenserna av revolutionerna

 • kunna ge exempel på vad som finns kvar idag

 • kunna ge exempel på hur dåtiden påverkade människors liv och åsikter

Hur ska vi jobba för att nå målen?

 • Du ska anteckna och lyssna till genomgångar

 • Du ska anteckna och ta till dig av det filmen/filmerna kan förmedla

 • Du ska läsa ur den kurslitteratur som jag rekomenderar samt hjälpa till vid högläsning.

 • Du ska läsa egen vald text utifrån det du tycker att du vill veta mer om.

 • Eventuellt enskilt arbete samt pararbete.

Bedömning/Redovisning

Jag bedömer allt du gör på lektionerna
Jag vill att du ska för att lyckas ha en levande dialog med mig under hela arbetsområdet
Vi bestämmer tillsammans hur redovisningen ska gå till

Matriser

Hi

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskaper om olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband mellan utvecklingslinjer
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dess autvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Användande av historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: