Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens århundrade

Skapad 2013-08-09 10:03 i Frösakullskolan Halmstad
Grundskola 3 Teknik Bild SO (år 1-3) Svenska Musik
Tänk dig att du kunde flytta dig bakåt i tiden. Tänk att du till exempel levde i början på 1900-talet. Hur skulle du ha det då? På den tiden var det stor skillnad mellan fattig och rik, mellan barn på landet och barn i städerna och mellan flickor och pojkar. Du ska också få kännedom om några uppfinningar som påverkade barnens liv. När kom den första bilen? Vilket år uppfanns kameran som kunde ta färgkort? Vilken musik lyssnade man på i början på 1900-talet?

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du kommer att få:

 

 • att få se Ulf Starks serie "Barnens århundrade" och samtala om den i grupp..
 • göra en gemensam tidslinje som visar hur barnen levde förr och hur det är att vara barn idag.
 • skapa gemensamma stödord och bilder till vår tidslinje
 • få kännedom om några uppfinningar som påverkat barnens liv och hur de har förändrats under 1900-talet fram till 2019.
 • få kännedom om några historiska händelser som påverkade barnens liv i Sverige.
 • ta del av olika musikstilar från 1900-talets början fram till år 2019. Vi kommer att lyssna på olika musikstilar och måla bilder av kända musiker.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att muntligt / skriftligt jämföra att vara barn förr och idag.
 • din förmåga att kunna berätta om någon av 1900-talets uppfinningar och hur uppfinningarna har förändrats över tid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: