Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So ht-åk1.

Skapad 2013-08-10 09:32 i Regnbågsskolan Gullspång
Normer och regler, barns rätt, säkerhet.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Samhällskunskap. Här får du tänka till varför det är bra att ha vissa regler i skolan och i samhället. Du ska också få lära dig om dina och alla barns rättigheter.

Innehåll

Syfte

 Syftet med undervisningen är att du ska:

- känna till reglerna som gäller på skolan och i din livsmiljö.
- ha viss kännedom om trafikregler och trafiksäkerhet.
- vara delaktig vid övningar och samtal.
- ha viss kännedom om hur ett klassråd går till och varför vi har det.
- ha viss kännedom om barnens rätt (barnkonventionen)
- få fundera över vad som känns rätt och fel i olika vardagliga sammanhang (normer, etik och moral)

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Detta kommer undervisningen att innehålla.

Samtal om regler och normer som gäller på skolan och i miljön runt omkring oss, även i trafiken.
Vi funderar och diskuterar varför det behövs regler.

Värdegrundsarbete. Berättelser, samtal, vänskapsgrupper på temadagar, samarbetsövningar mm.


Samtal om säkerhet vid brand, i trafiken, på skolgården och i  idrottshallen.

Inblick i vad barnkonventionen innebär.

Vi lär oss om hur ett klassråd går till.

Vi genomför ett antal klassråd.

Vi ritar, skriver, gör olika övningar och ser på filmer.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Det här ska bedömas

Din förmåga att:

- lyssna 
      
- delta vid de olika övningarna och samtalen

- muntligt berätta om minst tre regler som vi har i skolan

- berätta hur du uppträder säkert i trafiken och på skolan

- praktiskt visa hur du ska göra vid ett brandlarm

- berätta något om alla barns rättigheter (ge exempel från barnkonventionen)

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: