Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2013-08-11 10:30 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Ett tema som handlar om att må bra. Vi ska läsa om hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Vi ska lära om huden, skelettet, musklerna, blodet, hjärnan och dina sinnen. Temat kommer också att handla om hur du med olika aktiviteter kan påverka din hälsa och fysiska förmåga.
Grundskola 5 Biologi Svenska Fysik Svenska som andraspråk Idrott och hälsa

Du kommer att få veta mer om hur din kropp är uppbyggd och hur den fungerar. Vi tar reda på vad kroppen behöver för att må bra och hur kan du påverka din hälsa och fysiska förmåga. Vi kommer också att ta reda på mer om hur ljud och ljus fungerar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 
 • Du ska kunna diskutera hälsa . Du ska kunna se skillnad på fakta och åsikter och motivera dina åsikter och beskriva några följder som dina åsikter kan leda till.
 • Du ska kunna ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa.
 • Du ska kunna söka naturvetenskaplig information från olika källor.
 • Du ska kunna prata om fysiska aktiviteter du varit med om och visa att du förstår hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
 • Du ska kunna beskriva hur man förebygger skador som man kan få när man idrottar, leker eller spelar.
 • Du ska kunna förklara vad som händer från det att ljud uppstår och vad ljud är.
 • Du ska kunna förklara hur ljus fungerar och några kännetecken för ljus som ett fysikaliskt fenomen. 
 • Du ska kunna se skillnad på informationstext, reportage och reklamtext.
 • Du ska kunna läsa och förstå olika texter som handlar om kropp och hälsa.

Kommer att bedöma


Ditt engagemang och vilja att delta i diskussioner. Hur du framför dina åsikter och beskriver följder som dina åsikter kan leda till.

Vi tittar på dina inlämningsuppgifter och hur du genom ord och handling visar att du har förstått hur man aktivt kan påverka sin hälsa och fysiska förmåga.

Hur du tillägnar dig faktakunskaper om hur kroppen fungerar och använder denna fakta i diskussioner om hälsa.

Hur du genomför försök om ljus och ljud. Hur du redogör för dina försök i ord och bild.
Hur du tillägnat dig fakta om ljus och ljud som fysikaliska fenomen.

Du får visa att du förstår texter i biologiboken genom att läsa själv och svara på några frågor om texten.

Du får visa att du kan se skillnad på reklamtext och informationstext.

Undervisning

Vi kommer att titta på filmer ur serien "vår underbara kropp"
Vi kommer att läsa om huden, skelettet, musklerna, blodet, hjärnan och hur dina sinnen fungerar.
Vi pratar om kost och matens väg i kroppen.
Du får veta mer om hur giftiga ämnen som nikotin och alkohol påverkar hjärnan och andra delar av kroppen.

Du ska få genomföra försök som visar hur ljud uppstår och utbreder sig samt vad som händer när vi hör.
Du ska få genomföra försök om hur ljus utbreder sig och hur skuggor uppkommer samt vad som händer när ljus träffar ögat.

Du kommer att få möjlighet att utvärdera och diskutera din insats under olika idrottslektioner.
Du kommer att få arbeta mycket runt hur du kan påverka din hälsa genom kost, fysisk aktivitet och sömn.
Du kommer att få planera egna mål för din hälsa samt genomföra och utvärdera din plan.

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp med att ta reda på fakta. Vi kommer att ha expert och hemgrupper.
Vi kommer att ha prov där du får visa vad du lärt dig.
Du kommer att få göra inlämningsarbeten där du visar med text och bild vad du kommit fram till i dina undersökningar.
Du kommer att få flera tillfällen att diskutera hälsa. Du får möjlighet att motivera dina åsikter och beskriva följder som dina åsikter kan leda till.

Du får läsa olika sorters texter som handlar om kropp och hälsa. Det kan till exempel vara informationstexter eller reklamtexter. Vi diskuterar vem som skrivit texten och i vilket syfte den är skriven.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: