Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bronsåldern - Järnåldern

Skapad 2013-08-14 08:32 i Fajansskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 4 Historia
Vi kommer att arbeta med tidsperioden bronsåldern-järnåldern. Under arbetet kommer vi att undersöka och jämföra hur människorna levde då. Vi diskuterar och använder nya ord och begrepp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • känna till vad som kännetecknar bronsåldern och järnåldern
 • jämföra de olika tidsperioderna
 • känna till och använda nya ord och begrepp

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva vad som kännetecknar denna tidsperiod
 • se likheter och skillnader mellan tidsperioderna
 • använda nya ord och begrepp som du lärt dig i temat

Detta kommer vi att bedöma genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner
 • läsa dina texter

Kopplingar till läroplan

 • Hi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  A 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • se på filmer och bilder
 • läsa texter
 • skriva texter
 • diskutera
 • lärarledda genomgångar

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: