Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meteorologi, väder och klimat.

Skapad 2013-08-14 12:07 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 5 Geografi Fysik
Vi kommer att arbeta med meteorologi. Olika väder som nederbörd, moln, vindar och olika väderprognoser,

Innehåll

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och om sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och mereorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll. Vad?

 

Centralt innehåll. Hur?

Under arbetet kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner.
 • titta på filmer.
 • läsa faktatexter.
 • svara på frågor samt skriva egna faktatexter.
 • genomföra väderobservationer.

Kunskapskrav

 • känner till skillnaden mellan klimat och väder.
 • kan läsa och tolka en väderkarta.
 • kan ge exempel på vad som påverkar klimatet på olika delar av jordklotet.
 • har genomfört enkla systematiska väderobservationer under en tid samt dokumenterat dessa i en tabell och utifrån detta göra ett linjediagram.
 • känner till hur dag, natt och olika årstider uppstår.
 • kan förklara vad som menas med växthuseffekten.
 • känner till och kan förklara hur vindar uppstår.
 • känner till olika typer av nederbörd och hur de uppstår.
 • känner till olika centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om meteorologi.
 • känner till hur vårt sätt att leva kan få konsekvenser för klimatet.

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att genomföra väderobservationer samt dokumentera dessa.
 • din förmåga att använda olika centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om meteorologi.
 • din förmåga att delta i samtal och diskussioner.
 • din förmåga att tolka faktatexter.
 • din förmåga att förklara olika väderfenomen muntligt och skriftligt.

 

Jag kommer att bedöma dina förmågor genom de samtal, diskussioner och övningar vi har i klassen och genom hur aktiv du är under lektionerna. Jag tittar på och bedömer innehållet i dina texter och andra uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Ge
Meteorologi, väder och klimat.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att resonera och förklara om hur dag, natt, månad och årstider uppkommer.
 • Fy  E 6
Du har svårt att resonera och förklara kring begrepp som dag och natt, årstider, månader etc.
Du resonerar och förklarar delar av begrepp som dag och natt, årstider, månader etc.
Du resonerar och förklarar utförligt begrepp som dag och natt, årstider, månader etc.
Förmåga att genomföra väderobservationer samt dokumentera dessa.
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du har svårt att genomföra väderobservationer samt dokumentera dessa.
Du genomför delar av väderobservationer samt dokumenterar dessa till viss del.
Du genomför utförliga väderobservationer samt dokumenterar dem.
Förmåga att samtala om och diskutera ämnet.
 • Fy  E 6
Du är sällan med i samtal och diskussioner i ämnet.
Du är ibland med i samtal och diskussioner om ämnet. Du argumenterar och tar ställning ibland.
Du deltar ofta i samtal och diskussioner om ämnet. Du har åsikter som du argumenterar för och du argumenterar mot de åsikter som inte stämmer överens med dina.
Förmåga att använda ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Fy  E 6
Du använder få ämnesspecifika ord och begrepp.
Du använder en del ämnesspecifika ord och begrepp.
Du använder många ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: