👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning

Skapad 2013-08-14 12:33 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Vi ska arbeta med taluppfattning v. 33 - 36 (sidorna18- 41 i matte boken) Arbetsområdet avslutas med ett litet prov fre v. 36

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Bedömning

 

 • Eleverna kommer att bedömas under lektionstid när de resonerar och diskuterar. De kommer att få regelbundna diagnoser och extra genomgångar om det visar att de behöver dem. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov som bedöms efter matris.

Konkretisering av mål

 

 • Vi kommer att gå igenom planeringen och målen med barnen i början på området, de kommer också att få göra självbedömning.

De fyra räknesätten för att kunna utföra beräkningar med stora tal
- Tallinje för att kunna storleksordna tal
- Tal i bråkform och decimaltal för att kunna beräkna delar och helheter
- Positionssystemet för att du ska förstå hur tal är uppbyggda

Arbetssätt

 

Begrepp som vi kommer att arbeta mycket med i detta matematik område är:

-positionssystemet
-tallinje
-tal i bråkform och decimaltal
-uppställning med de fyra räknesätten

Varje vecka kommer att starta med en genomgång av vad vi ska arbeta/ lära oss denna veckan. Eleverna kommer sedan att göra en diagnos så att vi kollar av att vi hängt med på genomgången. På onsdagen kommer de elever som inte riktigt förstår få en ny genomgång innan de räknar vidare i sin mattebok, som de andra gör.
Läxan som finns inklistrad i läxboken ska lämnas in på torsdagarna och eleverna får den nya läxan på fredagarna så att de har helgen på sig de som vill detta.
På onsdagar har vi matematik i halvklass och då arbetar vi med konkret material, t ex spel, bygger, diskuterar, häller, mäter m m. På fredagarna pratar vi i olika grupper om olika slags problem och diskuterar begrepp och har matematik muntligt i klassrummet.
Kaptilet kommer att avslutas med ett litet test vecka 38.

Dokumentation

 

 • Arbetet kommer att bedömmas på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6