👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss mer engelska!

Skapad 2013-08-14 12:37 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lpp:n visar vad engelskaundervisningen fokuserar på under år 3. Eleverna kommer fortsätta träna på förmågan att förstå och tala enkel engelska. Mycket av undervisningen kommer utgå från engelska sånger och ramsor. Vanliga ord och fraser tränar vi vidare på och målet är att eleverna skall vara aktiva och delaktiga i sitt lärande av ett nytt språk.
Grundskola 3 Engelska
Under år tre kommer vi fortsätta träna på förmågan att tala och förstå enkel engelska.V i kommer att sjunga engelska sånger och träna på vanligt förekommande ord och fraser. Under läsåret kommer vi också börja skriva mer engelska samt läsa enkla engelska texter. Ni kommer också lära er mer om hur det kan vara att bo i ett engelsktspråkigt land.

Innehåll

Vi lär oss mer engelska

 

 

Syfte/förmågor

Engelska är ett världsspråk som eleverna kommer att ha nytta av i sina vidare studier, vid resor till andra länder och i sina kommande yrkesliv. Under läsåret kommer eleverna att få träna vidare på förmågan att förstå enkel talad engelska och på förmågan att kunna  säga enkla ord och meningar på engelska. Fokus kommer ligga på muntliga övningar och målet är att alla elever skall känna sig trygga i att våga prata engelska. Ett viktigt syfte är att få eleverna att känna intresse och meningsfullhet i att lära sig ett nytt språk och se sin egen del i språkinlärningen. Mycket av undervisningen kommer att utgå från sånger och ramsor samt vanligt förekommande engelska ord och fraser.

Förmågor vi tränar på är:

Metod/innehåll

Eleverna kommer att:

• delta i muntliga övningar där vanliga ord och fraser används

• sjunga engelska sånger samt lära sig ett antal engelska ramsor

• träna på att förstå enkla muntliga & skriftliga instruktioner

• träna på att berätta kortfattat om sig själva

• träna på att på ett enkelt sätt uttrycka sig i skrift på engelska

• utvärdera det vi gått igenom och arbetat med i ämnet engelska

reflektion, självskattning och pedagogbedömning

Vi kommer att bedöma:

• elevens förmåga att förstå enkel talad engelska

• elevens förmåga att uttrycka sig muntligt på engelska

• elevens förmåga att delta när vi sjunger och lär oss engelska ramsor

• elevens förmåga att kortfattat beskriva sig själv på engelska

• elevens förmåga att förstå vanligt förekommande engelska ord och fraser

Eleven kommer också själv att reflektera över sin kunskapsutveckling i ämnet engelska

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3