Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa - Friluftsliv och utevistelse åk 6

Skapad 2013-08-14 13:37 i Parkskolan Ludvika
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse i utemiljö och friluftsliv. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser (springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i bekanta miljöer med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen (Allemansrätten), säkerhet i samband med aktiviteter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Att orientera i bekanta miljöer, dvs. i området närmast skolan och där ni redan hittar.

Allemansrätten; Vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistasoss i naturen.

Att hantera nödsituationer vid vatten

Hur man använder ett trangiakök.

Hur ska man klä sig för vistelse i naturen under olika förhållanden

 

Hur ska vi lära oss detta?

Delta på lektionerna

Instruktioner, genomgångar, film

Övningar/fysisk aktivitet (lekar, spel, etc.)

Samtal

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att orientera med hjälp av karta.

Din kunskap om allemansrätten och hur du tillämpar den.

 

Hur du får visa vad du kan:

Aktivt deltagande på lektionerna

Samtal om aktiviteten/upplevelsen

Samtal om kartan och dina vägval

Samtal omkring allemansrätt

Praktiskt visa; kläder efter väder, säkerhet vid friluftsliv och utevistelse, samt följa allemansrätten

Ev. prov som omfattar allemansrätten och orientering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

F
E
C
A
Friluftsliv
Har ej uppnått kunskapskraven
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden
Allemansrätten
Har ej uppnått kunskapskraven
Du har viss kunskap om allemansrätten och du kan använda dig av denna i praktiken
Du har relativt god kunskap om allemansrätten och du kan använda dig av denna i praktiken
Du har god kunskap om allemansrätten och du kan använda dig av denna i praktiken
Orienteringsförmåga
Har ej uppnått kunskapskraven
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Du kan med relativ god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: