Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2013-08-14 19:17 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 Engelska

Vi kommer att arbeta med att lyssna, prata och skriva engelska. Vi kommer även att arbeta med enkel grammatik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

- förstå talad och skriven engelska
- våga använda engelska i samtal
- skriva enkla meddelanden och texter

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå enkla samtal på engelska
- prata engelska om vardagliga situationer
- läsa och förstå enkla texter
- förstå och fullfölja instruktioner på engelska
- skriva enkel text

Detta kommer jag att bedöma genom:
- klassrumsobservationer
- olika läsförståelseövningar
- olika hörförståelseövningar
- olika skrivövningar


Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

- sånger
- läsa och lyssna på texter samt översätta dem till svenska
- spela spel
- träna dialoger, både färdiga och egenproducerade
- titta på engelska tv-program/filmer
- grammatiska övningar
- samtalsövningar
- enkla skrivuppgifter

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

En
Tullbroområdets Bedömningsmatris för engelska åk 3-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Skriva
Uttrycker sig tydligt och sammanhängande
Skriver med handledning enkla meningar.
Skriver enkla meningar med övervägande engelska ord.
Skriver enkla meningar.
Skriver en enkel sammanhängande text.
Tala
Samtala
Formulerar enkla meningar. Ex: I’ve got a red jacket.
Kan med handledning delta i enkla dialoger.
Kan delta i enkla dialoger.
Kan delta i samtal om en företeelse/händelse
Lyssna
Texter
Förstår enstaka ord och fraser.
Kan med handledning förstå kortare texter i talad engelska.
Kan förstå helheten i enklare texter som framförs muntligt i lugnt tempo.
Kan förstå helheten samt detaljer i enklare texter som framförs muntligt i lugnt tempo.
Läsförståelse
Förstår enstaka ord och fraser i enkla texter.
Kan med handledning läsa och förstå enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten i enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten samt detaljer i enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: