👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att förstå text

Skapad 2013-08-14 20:43 i Lorensberga F-6 Ludvika
Vi arbetar med läsförståelse utifrån texter från olika genrer.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med förståelse; att läsa och förstå, Vad säger texten? Vad gömmer sig "mellan raderna"?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig att läsa och förstå texter inom olika genrer.
Du ska lära dig att söka och värdera information såväl "på" som "mellan" raderna.
Du ska kunna använda informationen för att lösa uppgifter, besvara frågor, skriva recension etc.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att arbeta med texter och uppgifter inom olika genrer.
Du kommer att läsa en skönlitterär bok och skriva en recension på denna. 
Du kommer tillsammans med dina kompisar att hjälpa till att utforma en mall för bokrecensionen.

Vad som kommer att bedömas:

Formativ bedömning hjälper dig framåt under arbetets gång.
Dina kunskaper bedöms sedan enligt anvisningar i den Nationella proven i sv/sva.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper i de Nationella proven i sv/sva under v. 6 vt 2019.
Du kommer också att skriva en recension som du själv varit med och utformat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6