Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband i naturen

Skapad 2013-08-15 08:21 i Lorensberga F-3 Ludvika
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig om årstidsväxlingar och hur några växter och djur anpassar sig till de olika årstiderna.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska kunna:

- berätta om minst ett djurs anpassning till olika årstider.
- berätta om minst en växt hur den anpassar sig till olika årstider.
- rita en enkel näringskedja.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp, se på filmer och göra enkla försök. Vi kommer även gå ut och göra fältstudier. Arbeterna kommer att dokumenteras.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Vad som kommer att bedömas:

När du har arbetat färdigt med det här området ska du kunna redovisa följande:

- berätta om minst ett djurs anpassning till olika årstider.
- berätta om minst en växt hur den anpassar sig till olika årstider.
- rita en enkel näringskedja.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa detta på ett sätt som passar dig, t.ex genom att skriva, berätta eller rita en bild.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Matriser

NO
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Mycket bra!
Bra!
På väg!
Berätta om djurs anpassning till olika årstider.
Du kan berätta om flera djurs anpassning till olika årstider.
Du kan berätta om ett djurs anpassning till olika årstider.
Du har deltagit och tränat.
Berätta om växters anpassning till olika årstider.
Du kan berätta om flera växters anpassning till olika årstider.
Du kan berätta om en växts anpassning till olika årstider.
Du har deltagit och tränat.
Ny aspekt
Rita enkel näringskedja.
Du kan rita flera enkla näringskedjor.
Du kan rita en enkel näringskedja.
Du har deltagit och tränat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: