Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i min närmiljö

Skapad 2013-08-15 11:10 i Ättekullaskolan Helsingborg
Vi jobbar med ett tema som handlar om "mig själv, min familj, hur jag bor och min närmiljö". Vi skriver både texter och arbetar praktiskt.
Grundskola 2 Bild SO (år 1-3) Svenska
Vi jobbar med ett tema som handlar om mig själv, min familj, hur jag bor och min närmiljö. Vi skriver både texter och arbetar praktiskt.

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Jag i min närmiljö: Vi skriver texter om oss själva, om vår familj, vårt boende, våra intressen etc. Vi kommer att lära oss om vår närmiljö, Ättekulla och Raus. Både om hur det är nu och hur det var förr. Vi ska gå en rundvandring i vår närmiljö, då tar vi bilder. Vi läser och pratar om hur en familj såg ut förr och hur en familj kan se ut idag. Vi läser även om hur familjen använder sina pengar.

Centralt innehåll

Detta bedömer jag (kunskapskrav Lgr11):

Detta ska du kunna när vi har jobbat färdigt med temat:

Du skall kunna:

 • skriva en enkel text med läslig handstil.
 • använda stor bokstav och punkt när du skriver meningar.
 • stava ord som är vanliga.
 • ta en muntlig instruktion.
 • berätta vilka viktiga samhällsfunktioner (t.ex. sjukhus, polis, brandstation) som finns i din närmiljö.
 • berätta vilka olika yrken och verksamheter som finns i din närmiljö.
 • berätta lite om Ättekullas och Raus historia och om hur människor levde förr.
 • göra en enkel intervju.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: