Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen åk 4

Skapad 2013-08-15 13:37 i Slättaskolan Falun
Vi arbetar med växter och träd i naturen.
Grundskola 4 Biologi
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om blommor och träd och vad som är livsnödvändigt för dem. Du kommer också att lära dig om Carl von Linné, som namngett många av våra växter.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. (Lgr 11, s 111)

Arbetssätt och undervisning

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om blommans och trädens delar, hur dessa grupperas samt lära dig några arter. Du kommer även att lära dig fotosyntesen och hur viktig den är. En historiskt viktig person när det gäller artkunskap är Carl von Linné. Du kommer få lära dig lite om honom.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Lgr 11, s 9)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Visa vad du lärt dig

Bedömning kommer att ske under arbetets gång där du visar att du kan namn på några träd, samt mycket enkelt förklara fotosyntesen.  

Tidsram

Du kommer att arbeta med arbetsområdet under ca 6 veckors tid.

Bedömning

Se matris:

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: