Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahams barn

Skapad 2013-08-15 14:35 i Raus Planterings skola Helsingborg
I detta arbete kommer vi att lära oss om världsreligionerna Kristendom, Judendom och Islam. Vi kommer även att beröra buddhismen och hinduismen. Vi kommer att jämföra och titta på likheter och skillnader mellan religionerna.
Grundskola 3 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap SO (år 1-3) Bild
I detta arbete kommer vi att lära oss om världsreligionerna Kristendom, Judendom och Islam. Vi kommer även att beröra hinduismen och buddhismen. Vi kommer att jämföra och titta på likheter och skillnader mellan religionerna. Vi pratar om de olika religionernas heliga skrifter, vi besöker heliga platser samt lär oss om viktiga personer inom de olika religionerna. Vi kommer också att få ta del av spännande berättelser med ursprung ur dessa olika religioner.

Innehåll

Mål

Områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om:
- viktiga symboler inom Kristendomen, Judendomen och Islam.
- heliga skrifter och heliga platser inom de tre religionerna.
- viktiga högtider som finns inom de tre religionerna
- viktiga personer inom de olika religionerna
- vad som är skillnaden men framför allt likheterna i mellan de olika religionerna


Visa lärande

Visa lärande genom att:
- delta i samtal och diskussioner.
- Skriva beskrivande texter.

- redovisa genom att göra en film i I movie.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
- Beskrivande text
- din förmåga att delta i samtal och diskussioner
- dina kunskaper om symboler, heliga platser, heliga skrifter, viktiga personer och högtider inom de tre religionerna.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: