Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 2

Skapad 2013-08-16 08:48 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 2 Idrott och hälsa
"Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället."

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Varför just detta?

Genom undervisning inom Idrott och hälsa ska eleven ges möjlighet att utveckla förmågan att;

Hur ska vi lära oss detta?

 • Enkla lekar med och utan boll och dess regler
 • Träning av grovmotoriska grundformer såsom hoppa, klättra, springa, rulla. (Exempelvis genom redskapsstationer, lekar, dans och/eller rörelse.
 • Bollekar med inriktning på att rulla, kasta och fånga.
 • Samarbetsövningar
 • Takt och rytm i lekar, dans och rörelse till musik.
 • Testa på olika idrottsgrenar
 • Simning under vårterminen

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedömma din allsidiga rörelseförmåga och intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen. Genom undervisningen ska du få möta många olika slags aktivteter.

Du ska ges möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: