Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-3

Skapad 2013-08-16 11:03 i Ängbyskolan Knivsta
Matematik (matris)
Grundskola 2 – 3 Matematik

Innehåll

Ämnets syfte

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet och statistik

Samband och förändringar

Problemlösningar

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du får arbeta både laborativt och i matteboken.
 • Du får arbeta enskilt och i grupp.
 • Du får träna de olika räknesätten.
 • Du får lära dig olika matematiska begrepp och strategier.

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att muntligt förklara hur du tänkt.
 • Din förmåga att använda olika begrepp och strategier.
 • Din förmåga att använda de olika räknesätten.
 • Din förmåga att lösa enkla ¨räknesagor¨

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik 1-3

Taluppfattning och tals användning

På väg
Kan
Ramsräkna till 500.
Skriva siffror 0-9 på rätt sätt.
Ordningstalen 0-20.
Lilla plus.
Lilla minus.
Stora plus.
Stora minus.
Tiokamraterna
Dubblorna
Dela upp ett tal i ental, tiotal och hundratal.
Förstår räknesätten addition och subtraktion.
Förstår multiplikation.
Multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.

Algebra

På väg
Kan
Förstår likhetstecknets betydelse.
Kan konstruera ett enkelt mönster.

Geometri

 • Ma   3   Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
På väg
Kan
Kan känna igen och konstruera en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Kan använda vanliga lägesord.
Kan jämföra, uppskatta och utföra enkla mätövningar av längd, vikt (massa) och volym.
Kan avläsa klockan analogt till hel- och halvtimme, kvart i och kvart över samt 5-minuters intervaller.

Sannolikhet och statistik

På väg
Kan

Samband och förändringar

På väg
Kan
Avläsa och konstruera en enkel tabell och ett stapeldiagram.
Förstår och kan använda begreppen dubbelt och hälften.

Problemlösningar

På väg
Kan
Kan utföra enkla problemlösningar.

Tillägg år 3
På väg
Kan
Ramsräkna till 1000
Förstår och kan använda enkel division.
Multiplikationstabellerna 2 - 10
Kan välja rätt räknesätt i olika situationer.
Förstår och kan använda enkla tal i bråkform, tex 1/2, 1/3 och 1/4.
Kan känna igen och kunna namnge punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: