Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2013-08-20 14:38 i Gantofta skola Helsingborg
LPP för engelskundervisningen i åk 6
Grundskola 6 Engelska

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Vi ska arbeta mot målen i årskurs 6.

Så här arbetar vi

På lektionstid kommer vi att arbeta på olika sätt.

 • läsa olika texter, både i böcker och i Champion 6.
 • skriva olika texter både faktatexter och berättelser.
 • öva muntlig framställning genom t ex pjäser och roll spel.
 • se på film på engelska utan svensk text.

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

Din förmåga att: * tala. * lyssna. * läsa. * skriva. * samtala. * ta ansvar.

Vi kommer att ha regelbundna diagnoser som kontrollerar att du kan de moment vi har gått genom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Konkretisering av momenten höstterminen

Detta behöver jag öva mer på
Detta behärskar jag
Avsnitt 1
vanliga verb musikord, ordningstal, månaderna, pågående verbform, verb i preteritum, komparera adjektiv, don't/doesn't/didn't frågor med do, does
Avsnitt 2
cykelns delar, frågor med did, använda didn't i uttryck, nyttiga fraser, viktiga verb i dåtid, any/some, -s på verbet vid he, she, it skillnaden mellan amerikanska-brittiska uttryck, kända platser i NY, LA
Avsnitt 3
viktiga småord, who/which köksord, verb i perfektform, smink och småprylar, kroppsdelar, verb i pluskvamperfekt

En
Konkretisering av momenten vårteminen

Detta behöver jag öva mer på
Detta behärskar jag
Avsnitt 1
viktiga småord, who/which köksord, verb i perfektform, smink och småprylar, kroppsdelar, verb i pluskvamperfekt djur i Australien
Avsnitt 2
på flygplatsen/i flygplanet, nyttiga adjektiv, affärsfraser/varuhuset, telefonfraser, ord som rör klockan, stavn.förändringar i plural, pågående form presens, pågående form preteritum, futurum (is going to),

En
Engelska åk 4-6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
E
C
A
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med en viss röd tråd. Stavning och grammatik är tillfredsställande i dina texter. Du försöker variera språket och använder dig av ett relativt stort ordförråd.
Du skriver enkelt och relativt sammanhängande med en röd tråd samt i någon mån anpassat till syftet. Stavning och grammatik är oftast rätt i dina texter. Du har variation i dina formuleringar, vilket gör språket i dina texter målande med en del svårare ord.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt. Dina formuleringar är grammatiskt tillfredsställande och du har ett relativt stort ordförråd. Ditt uttal är oftast rätt.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt sammanhängande. Du uttrycker dig oftast korrekt med variation, har ett stort ordförråd och använder dig av beskrivningar och känslor. Du uttalar även svåra ord rätt.
Samtala
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du deltar i enkla samtal, t ex dialoger.
Du deltar i samtal och visar vilja att prata.
Du bidrar till att föra samtal framåt ex ställer följdfrågor, reflekterar, jämför med egna erfarenheter.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser och visar att du förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter. Du anpassar till viss del ditt sätt att läsa efter typen av text.
Du läser och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i enkla texter inom olika genrer. Du varierar ditt sätt att läsa beroende på vilken slags text det är.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du lyssnar och visar att du förstår väsentliga delar av innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
Kännedom om språkområde/realia
* reflektera över livs- villkor, samhälls- frågor och kulturella företeelser
Du berättar lite om någon/några traditioner och levnadssätt samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du berättar om någon/några traditioner och levnadssätt samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du diskuterar olika livsvillkor samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: