Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 8

Skapad 2013-08-21 11:18 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Mat, miljö och ekonomi.

Vad är det som gör att du har energi till att orkar tänka, prata, lära dig nya saker och använda din kropp i olika rörelser?

Jo, det är maten som du äter.

Tänk vad kul att kunna planera och laga god och näringsrik mat själv som tar hänsyn till din ekonomi och miljö!

Innehåll

Hem- och konsumentkunskap

I ämnet Hem- och konsumentkunskap kommer du att få utveckla dina kunskaper om och förhoppningsvis ett intresse för arbete, ekonomi, miljö och konsumtion i hemmet. I hemmet pågår det ett ständigt arbete. Resultatet av arbetet med till exempel en välsmakande måltid är kortvarigt men på lång sikt är det arbetet avgörande för din hälsa och för hur du mår både fysiskt och psykist.

Under lektionstillfällena kommer du att få möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat, måltider och utveckla din medvetenhet om vilka konsekvenser dina val får för hälsa, ekonomi och miljö.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

  • Hkk
    Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • Hkk
    Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  • Hkk
    Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Arbetssätt

Vid de olika lektionstillfällena kommer du att få möjlighet att träna dig i att ta initiativ och kreativt lösa och hantera olika uppgifter vid matlagning. Genom att använda ett undersökande, jämförande och reflekterande arbetssätt så kommer du att lära dig genom att göra. Vi kommer att arbeta med vår Hem- och konsumentkunskapsbok samt tillsammans med ett instuderingshäfte med instuderingsfrågor parallellt.

Du kommer att få fördjupa dina kunskaper om mat, måltid och hälsa. Genom praktiskt arbete och diskussion tränar du ditt handlag, samarbete, ansvar, självständighet och kritiskt tänkande. Detta arbetssätt ger dig insikt i att din livsstil påverkar både din hälsa, vår miljö och din ekonomi.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande i klassrummet. Du ska visa dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna genom att du planerar och tillagar måltider samt använder metoder, livsmedel och utrustning på ett funktionellt och säkert sätt. Du ska kunna motivera varför du väljer som du gör i ditt arbete med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Du ska ta ansvar för både dina egna och era gemensamma uppgifter.

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och dina färdigheter under arbetets gång med uppgiften genom muntliga diskussioner samt vid skriftliga läxförhör och reflektioner.

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 8

E
C
A
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs ganska bra sätt.
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs bra sätt.
Du kan planera och laga måltider och göra andra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs mycket bra sätt.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett sätt som fungerar ganska bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett sätt som fungerar bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett sätt som fungerar mycket bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett enkelt sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett utvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett välutvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge vältvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hur man kan sätt ihop varierande och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hur man kan sätt ihop varierande och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hur man kan sätt ihop varierande och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: