👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-5

Skapad 2013-08-22 14:14 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Musik
Du kommer att få utveckla din förmåga att sjunga och spela både enskilt och tillsammans med andra. Lära dig om olika instrumentgrupper och musiksymboler som noter, paus mm.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla:
- din förmåga att sjunga och spela tillsammans med andra.
- din förmåga att uttrycka dig med hjälp av musiken.
- dina kunskaper om olika instrumentgrupper.
- dina kunskaper om musikaliska begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- delta i gemensam sång.
- skilja olika intrumentgrupper åt.
- spela och följa en enkel melodislinga med hjälp av noter.
- uttrycka dig med hjälp av musiken.

Jag bedömer dina kunskaper och förmågor fortlöpande genom att:
- se och lyssna till hur du deltar i och framför olika sånger.
- se hur du hanterar ett instrument och kan skilja olika instrumentgrupper åt.
- se och lyssna till hur du kan uttrycka dig med hjälp av musiken.

Undervisning och arbetsformer

- Sjunga sånger tillsammans.
- Lyssna till och spela på olika instrument.
- Musiklekar.
- Skriva egna melodier.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6