Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 6

Skapad 2013-08-25 16:01 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Vad är det som gör att du har energi till att orkar tänka, prata, lära dig nya saker och använda din kropp i olika rörelser?

Jo, det är maten som du äter.

Tänk vad kul att kunna planera och laga god och näringsrik mat själv. Där du tänker på miljö, hälsa och ekonomi.

Innehåll

Hem- och konsumentkunskap

Under läsårets gång kommer du att utveckla kunskaper som rör mat, måltider och hälsa, miljö och livsstil samt konsumtion och ekonomi. Förhoppningsvis kommer du få ett intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Det pågår ständigt ett arbete i hemmet resultatet av det arbetet kan till exempel vara en välsmakande måltid. Måltiden är kortvarig i sig men på lång sikt är det arbetet avgörandet för hur du mår och för hur din hälsa är.

Du kommer få möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat, måltider och utveckla din medvetenhet om vilka konsekvenser dina val får för hälsa, ekonomi och miljö.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Mat, måltider och hälsa

Konsumtion och ekonomi

Miljö coh livsstil

Arbetssätt

Under våra lektionstillfällen kommer du få möjlighet att träna dig på att ta initiativ och kreativt lösa olika uppgifter vid matlagning samt vid andra situationer. Du kommer att få använda ett undersökande, jämförande och reflekterande arbetssätt vilket gör att du kommer att få lära dig genom att göra. 

Genom praktiskt arbete och diskussion tränar du ditt handlag, samarbete, ansvar, självständighet och kritiskt tänkande. Detta arbetssätt ger dig insikt i att din livsstil påverkar både hälsa, miljö och ekonomi.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande i klassrummet. Du ska visa dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna. Du ska visa att du klarar av att handskas med redskapen på ett funktionellt och säkert sätt. Du ska även kunna motivera dina olika val och varför du väljer att göra som du gör med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Du ska ta ansvar för både dina egna samt era gemensamma uppgifter.

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och dina färdigheter under arbetets gång med uppgiften, i muntliga diskussioner samt vid skriftliga läxförhör och reflektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 6

E
C
A
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett ganska bra sätt.
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett bra sätt.
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett mycket bra sätt.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar ganska bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar mycket bra när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om varierade och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om varierade och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om varierade och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har. Du jämför priser på några vanliga varor och hur de påverkar vår miljö och hälsa.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har. Du jämför priser på några vanliga varor och hur de påverkar vår miljö och hälsa.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har. Du jämför priser på några vanliga varor och hur de påverkar vår miljö och hälsa.
Du har grundläggande kunskaper om några få miljömärken och vet vad de står för.
Du har goda kunskaper om ett flertal miljömärken och vet vad de står för.
Du har mycket goda kunskaper om flera miljömärken och vet vad de står för.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: