👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2013-08-26 11:04 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Kristendomen, samt en liten inblick i de andra stora världsreligionerna
Grundskola 5 Religionskunskap
Hur lever man som hindu eller buddhist? Vad tror man på? Vilka likheter och skillnader finns mellan de största religionerna i världen? Det ska vi undersöka i detta arbetsområde.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi läser faktatexter och ser film om världsreligionerna. Vi diskuterar, skriver, ritar och bearbetar informationen på olika sätt. Vi tittar närmare på ritualer, heliga platser, levnadsregler, högtider, traditioner, sånger, symboler, syn på kärlek och död samt tittar på religiösa berättelser. Vi jämför religionens betydelse förr och i dagens samhälle. Vi tar upp olika livsfrågor och etiska begrepp ( t ex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet). Vi använder oss bland annat av böckerna Upptäck Religion och PULS Religion, samt Gleerups digitala läromedel.

Vad som kommer att bedömas:

Genom kontinuerlig dokumentation angående elevens kunskapsutveckling, hur eleven går till väga för att lösa olika arbetsuppgifter, muntligt, skriftligt, enskilt och i samarbete med andra. Bedömningen tar hänsyn både till vägen mot en lösning samt det slutgiltiga resultatet. Dokumentationen innefattar både arbetet under lektionstid samt det bedömningen av inlämnade uppgifter och andra redovisningar.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att genomföra de uppgifter ni får på ett så bra sätt som möjligt. Delta i diskussioner och framför frågor och funderingar.

Ni får olika häften med frågor och andra texter att arbeta med, du visar mig vad du kan genom lösa uppgifterna enskilt och i samarbete med andra. Vi kommer att ha test där du får visa vad du lärt dig om det vi arbetat med. När vi ser på olika filmer, är det viktigt att få höra vilka olika tankar och funderingar du har kring detta. Berätta gärna om det är något mer du kan om det vi arbetar med.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,
  Re
 • förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och
  Re
 • förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.
  Re  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
  Re  4-6
 • Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige i dag samt hur detta har förändrats över tid.
  Re  4-6
 • Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet.
  Re  4-6
 • Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.
  Re  4-6

Matriser

Re
Pedagogisk planering religion ht -12

Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Aspekt 1
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ettutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Ny aspekt
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Ny aspekt
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Ny aspekt
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklatt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Ny aspekt
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Ny aspekt
Du kan diskutera på ett enkelt sätt var som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt var som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt var som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Ny aspekt
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett utvecklat sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.