Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A Tal

Skapad 2013-08-27 08:17 i Gammal - Väståkra FTH Papperskorgen 2
Vi utgår ifrån boken Matteborgen 6A kap 1"Tal" Under HT 2013, veckorna v34-37 arbetar vi med detta avsnitt.
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Väståkraskolan F-9 6A o 6B

Arbetsområde

Tal 

Mål och riktlinjer

Du ska kunna:

 • Förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform.
 • Läsa och skriva stora tal
 • Multiplicera heltal till exempel 42*38.
 • Dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • Skriva och förklara vad ett binärt tal är.


Vi kommer att bedöma följande förmågor:

 • din förmåga att föra matematiska resonemang och ställa frågor som för resonemanget vidare i gruppen
 •  din förmåga att kunna förklara hur du tänker och kunna använda olika uttrycksformer för att visa detta ex muntligt, skriftligt genom att rita mm 
 • din förmåga att formulera och lösa problem
 • din förmåga att kunna använda matematiska begrepp
 • din förmåga att visa dina kunskaper genom att delta aktivt både på genomgångar, enskilt arbete samt på skriftliga prov

 

Arbetssätt

Undervisning

 • Vi kommer att arbeta med moment i helklass, i grupper samt med enskild räkning i boken Matteborgen 6A.
 • I slutet av avsnittet kommer du att få göra en diagnos för att själv se vad du ev. behöver träna mer på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: