Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning & boksamtal

Skapad 2013-08-28 10:08 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Ett arbete om att läsa skönlitteratur och samtala om det lästa.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Läsa böcker och samtala om det man läst

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev- motiv

Vi ska läsa böcker under vårterminen, några långa läspass i skolan och flera läspass  hemma. Därefter ska vi prata om det vi läst i mindre grupper eller enskilt.

Bedömning

Redovisningen sker i mindre grupp/enskilt där du får möjlighet att visa dina förmågor och jag får chansen att bedöma dig.

Matriser

Sv
Boksamtal

Boksamtal

Förståelse
Visar att du förstår innehållet.
Du drar slutsatser utifrån innehållet.
Du drar slutsatser med bra stöd i innehållet. Kopplar till egna erfarenheter.
Trovärdighet
Uttalar dig utan alltför stor tveksamhet.
Har argument för din ståndpunkt.
Har goda argument för din ståndpunkt och kan diskutera olika argument.
Engagemang
Du deltar aktivt i samtalet.
Du presenterar egna uppslag.
Du presenterar egna uppslag på ett intresseväckande sätt.
Samarbete
Du lyssnar de andra.
Du ger respons på kamraternas inlägg.
Du bygger vidare på kamraternas inlägg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: