Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP matematik år5

Skapad 2013-08-28 13:32 i Almekärrsskolan Lerum
Årsplanering för matematik år 5.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer även i år arbeta med många olika uppgifter så att du kan träna dig på matematik i vardagen, se samband inom matematiken, förstå matematiska begrepp.

Innehåll

Syfte

Som elev ska du utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge dig möjlighet att få upptäcka matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll


 • Naturliga tal, enkla tal i bråkform, procent och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över­slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder. Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. Metoder för enkel ekvationslösning.

 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.

 • Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Undervisning

- Genom att arbeta i matteboken befäster vi kunskaper.

- Klokboken hjälper oss att förklara och träna matematiska begrepp.

- I genomgångar och grupparbeten resonerar vi om olika matematiska begrepp, problemlösningar och samband.

- Genom praktisk matte jobbar vi t ex med längd, vikt, volym mm.

- Genom spel befäster vi begrepp och automatisering av talkombinationer.

- Datorn hjälper oss också att färdighetsträna och förstå matematiken.

Bedömning

Vi kommer att titta på om du kan/ förstår:

 • kan klockan och räkna tid
 • tiotalsövergångar för tal upp till 1 000 000
 • mäta i millimeter, centimeter och meter.
 • mäta volym i cl, dl och liter
 • kan formulera egna matteproblem
 • känner till geometrisk figurer som parallellogram, romb, klot , cylinder och pyramider.
 • känner till alla 4 räknesätt och i vilka situationer de ska användas t.ex. i en räkneberättelse samt ser samband mellan de fyra räknesätten.
 • sambanden mellan procent, decimaltal och bråk.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: