Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2013-08-28 15:11 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2013/2014 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 1 Musik
Vi sjunger, spelar och lyssnar på sånger som ingår i våra teman.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Lgr11 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Lgr11 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
Mu spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Mu skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna
  • sjunga med i de sånger vi sjunger
  • spela olika rytminstrument och hålla en enkel takt
  • spela en enkel melodi på xylofon
  • röra dig fritt och efter instruktion till musik
  • lyssna på musik och visa med kroppen (dramatisera) och berätta vilka känslor och tankar du fick när du lyssnade
Jag bedömer ovanstående genom observationer.

Undervisning och arbetsformer

Mu 1-3 Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
Mu 1-3 Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Mu 1-3 Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
Mu 1-3 Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
Mu 1-3 Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Mu 1-3 Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser

Mu
Tullbroområdets Bedömningsmatriser för Musik åk 1-3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Sång
Du försöker sjunga med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna.
Du sjunger med i sångerna och deltager i de olika röstövningarna.
Du deltager aktivt i sånger och röstövningar. Du försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Spel/Instrument
Du provar på att spela på olika instrument.
Du tränar att spela på olika instrument och du gör ditt bästa utifrån instruktionerna.
Du förstår instruktioner och du spelar på olika instrument, kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller melodislinga.
Du kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller enkel melodi på valfritt instrument . Du kan även lyssna på ditt spel och reflektera över det.
Musiklyssning/Analys/Kommunikation
Du försöker att lyssna koncentrerat till musik.
Du kan lyssna till ett musikstycke och prata, samtala om det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med egna ord beskriva det.
Du kan lyssna till ett musikstycke och med hjälp av musiktermer beskriva musikens känslor och innehåll.
Musikskapande
Du försöker att hitta idéer kring en text eller en bild.
Du försöker att hitta ljud, spel eller sångidéer till en text eller en bild.
Du försöker omsätta dina eller andras ídeer med hjälp av ljud, sång, spel eller rörelse.
Du försöker tillsammans med andra omsätta era musikaliska idéer med hjälp av ljud, sång, spel el rörelser och använda dej av musiktermer, ”musikspråket”.
Rörelse/Dans
Du deltager ibland i dans och rörelse.
Du tar till dig instruktioner och försöker deltaga i dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse.
Du deltager aktivt i angiven dans och rörelse och du kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.
Teori
Du lyssnar och tar till dig olika musiktermer.
Du förstår vad några musikord betyder, innebär och försöker att använda dig av dessa i olika musiksammanhang
Du förstår de musiktermerna vi tagit upp och du använder dig av dem. Du känner till de vanligaste instrumenten.
Du förstår några musiktermer, vet att det finns noter och hur man skall använda dem. Du vet också hur de vanligaste instrumenten ser ut och hur de låter.
Gestaltning/Framförande
Du försöker framföra små musikstycken, sånger eller gestaltar en musikuppgift tillsammans med andra.
Du deltager i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer även med egna idéer.
Du deltager aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Du kommer också med egna idéer och visar på ansvar i ditt samarbete med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: