Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So Normer regler och livsfrågor. ht-18

Skapad 2013-08-29 07:58 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 1 SO (år 1-3)
På hösten träffas alla igen och vi kommer att arbeta mycket med hur vi ska vara ihop med andra, varför man behöver relger, hur man är en bra kamrat osv. Vi kommer också att jobba med trafik och trafikregler

Innehåll

 

Mål

När arbetsområdet är slut skall eleven kunna;
samtala om regler och normer
ge egna exempel på varför regler kan behövas,
veta hur man är en god kamrat

Arbetssätt

Lekar, samtal, filmer, illustrera med bilder.

Bedömning

Bedömning av eleverna kommer att ske genom observationer av diskussioner, elevarbeten och samtal med eleverna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: