👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet

Skapad 2013-08-29 13:46 i Hanvikens skola Tyresö
Vi läser Eldens hemlighet och jobbar fördjupat med denna bok i diskussioner och i olika typer av skrivarbeten.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer under ca 10 veckor att tillsammans läsa och arbeta med Eldens hemlighet, en ungdomsbok av Henning Mankell. Romanen bygger på verkligheten.

Författaren har träffat och intervjuat barn från Mocambiq. Vi får följa ett av barnen och henns öde.

Innehåll

1. Konkreta mål - elevdel

Målen med arbetsområdet är att:

 • Fördjupa läsförståelsen genom att tillsammans läsa och analysera en ungdomsbok.
 • Skriva en enklare dikt som förmedlar minnen, känslor och/eller händelser.
 • Sammanfatta vad boken handlar om , där du även förmedlar dina tankar och känslor inför innehållet.

2. Undervisning/arbetssätt - elevdel

Inledningen av boken läser jag, läraren.
Därefter kommer du att få läsuppdrag en bit i taget, med uppgifter att svara på i läslogg.
Då och då kommer vi att stanna upp i läsningen för att tillsammans diskutera våra tankar kring boken.
Du får ett arbetsschema, med olika uppgifter att följa.

3. Bedömning - elevdel

Jag kommer att bedöma följande i ditt arbete:

hur väl du visar att du förstår och kan tolka texten
hur väl du framför dina åsikter och reflekterar
hur aktivt du deltar i det dagliga arbetet
hur väl du formulerar dig i diktform
hur väl du kan förmedla dina känslor i text
hur väl du bearbetar din text utifrån respons

4. Övergripande mål - del 2.2 "Kunskaper" LGR11

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.

5. Syfte - LGR11

6. Centralt innehåll - LGR11

7. Kunskapskrav - LGR11

Kunskapskraven mot betyg A.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6