Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Biologi i Europa

Skapad 2013-08-29 16:30 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Under vårt arbetsområde Biologi i Europa kommer vi bland annat arbeta med Europas natur och klimat och dess förändringar. Vidare kommer vi att arbeta med hur livet ser ut längst upp i norr och livet i barrskogarna och dessutom bekanta oss med livet i Östersjön, Medelhavet samt hur djuren och naturen i de höga bergen ser ut.
Grundskola 5 Biologi
Under vårt arbetsområde Biologi i Europa kommer vi bland annat arbeta med Europas natur och klimat och dess förändringar. Vidare kommer vi att arbeta med hur livet ser ut längst upp i norr och livet i barrskogarna och dessutom bekanta oss med livet i Östersjön, Medelhavet samt hur djuren och naturen i de höga bergen ser ut.

Innehåll

Förmågor att utveckla i Biologi, Lgr 11

Följande förmågor ligger till grund för arbetsområdet.

Centralt innehåll, Lgr11

Följande centralt innehåll ligger (huvudsakligen) till grund för arbetsområdet.

Kunskapskrav, Lgr11

Vi arbetar mot att följande kunskapskrav (minst) ska uppnås i slutet av år 6.

Konkretisering av undervisningen

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med:

 • Europas natur och klimat
 • Hur Europas natur har förändrats
 • Djurliv i ishavet
 • Djurliv på tundran
 • Isens hemligheter - forskare avslöjar
 • Barrskogar
 • Östersjön
 • Skatter från förr - fossil, bärnsten, kalksten
 • Vilda djur och växter blir tama
 • Berg
 • Grottor
 • Djur och växtliv i södra Europa
 • Medelhavet
De arbetsformer som vi kommer att använda oss av är genomgångar, diskussioner, läsa faktaböcker, titta på faktafilmer, leta fakta utifrån givna frågor samt skriva egna faktatexter. Vi kommer att arbeta både  individuellt och i grupp.

Bedömning

Den bedömning jag gör av dina kunskaper utgår från:
 • De texter som du skriver.
 • De diskussioner och samtal som du deltar i - hur du framför och bemöter åsikter. 
 • Hur du använder dig av den fakta vi arbetar med och hur du resonerar kring källorna
 • Hur du använder dig av biologins begrepp i i diskussioner och samtal, i beskrivningar och förklaringar och i skriftliga uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Upptäck Biologi i Europa

Nivå 1
C
A
Dokumentation
Du använder ett enkelt språk med få biologiska ord och begrepp
Du använder ett varierat språk med några biologiska ord och begrepp
Du använder ett varierat språk där du använder biologiska begrepp.
Du dokumenterar med text och bild men man ser inte tydligt att de hör samman.
Du dokumenterar enkelt med text och bild.
Du dokumenterar med text och bild där man tydligt ser att de hör ihop.
Biologiska undersökningar
Du använder den fakta du söker för att svara på frågor.
Du använder den fakta du söker för att svara på frågor och jämföra. skriftligt
Du använder den fakta du söker för att svara på frågor och jämföra likheter och skillnader. Skriftligt och muntligt.
Kunskap
Du vet att olika djur lever på olika platser i Europa
Du kan ge exempel varför djur lever där de gör i Europa.
Du kan visa samband på varför och hur djur lever där de gör i Europa.
Du vet hur naturen ser ut på olika platser i Europa
Du kan ge exempel på varför det ser ut på olika sätt på olika platser i Europa.
Du kan visa samband på varför det ser ut på olika sätt på olika platser i Europa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: