Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5, vt 2016

Skapad 2013-08-29 23:26 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Vi arbetar i år 5 främst utifrån textboken och arbetsboken Champion 5. Till varje kapitel finns mål framtagna, samt vilka fraser och vilken grammatik man tränar. Vi gör även hör- och muntliga övningar som hör till arbetsområdena.
Grundskola 5 Engelska

Engelska är det härliga språket som vi har så stor användning för i kontakt med andra människor, men även när vi reser och vill förstå information i andra länder samt söka information/spela på internet. I år 5 arbetar vi med hörövningar, t ex serien Max's movie, samt skriftliga och muntliga övningar främst utifrån text- och arbetsboken New Champion 5. Dessutom skriver eleverna egna texter med hjälp av sina kunskaper i böckerna "My English".

Innehåll

Undervisningens syfte enligt LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisningens centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetsområden

Under vårterminen arbetar vi främst med dessa områden och grammatik:

- fortsatt träning av grammatiken som påbörjades på ht-15

- kläder och handling

- namngeografi för de Brittiska öarna.

- vanliga uttryck

- vilda djur och lantgårdens djur

- hus och trädgård

- möbler

- städning

- födelsedatum

- ordningstal

- preteritum (dåtid) och futurum (framtid)

- fonetisk skrift

- beskrivningar av olika engelsktalande områden (beskrivningarna är utifrån elevernas önskemål)

 

Bedömning och kunskapskrav

 Bedömningen blir utifrån vad du förväntas kunna i år 5, för att minst klara kunskapskraven för godkänt (betyg E) i år 6. Därför visas de kunskapskrav vi bedömer här nedanför.
Jag kommer att göra en övergripande bedömning där jag använder orden grundläggande, goda eller mycket goda kunskaper.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Utvecklingsförslag och förenklingar av kunskapskraven

Jag använder dessa förenklingar av kunskapskraven (och utifrån det sätt vi arbetat) när jag ger omdömen och förslag till utveckling:

Kunna förstå det viktigaste i enkelt och tydligt talad engelska och enkel skriven engelska.

Kunna prata, skriva eller agera utifrån sin förståelse av det man hört eller läst.

Kunna göra en egen textproduktion(dialog) med hjälp av enkel engelska.
.
Kunna använda dialogen till att göra enkla beskrivningar av olika matkulturer i olika engelsktalande länder, delvis utifrån egna kunskaper.

Kunna berätta för andra och skriva på enkel engelska och så att det är förståeligt.

Kunna kommunicera, både muntligt och skriftligt med andra, på förståelig engelska.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: