Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott 4-6, Norgårdenskolan

Skapad 2013-08-30 12:50 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Övergripande mål ur kapitel 1 och 2

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Rörelse

Hälsa och livsstill

Friluftsliv och utevistelser

Konkretisering av det centrala innhållet

Rörelse:

 • Träna sin balans och kroppskontroll genom lek och redskapsövningar

 • Träna sig på olika lekar, bollspel och idrotter - inomhus och utomhus

 • Träna sin takt- och rytmkänsla genom lek, dans och rörelse till musik

 • Träna bröst- och ryggsim

Inom Hälsa och livsstil ha kunskap om:

 • Att olika träningsformer påverkar den fysiska och psykiska hälsan på olika sätt

 • Den egna livsstilens betydelse för hälsan

 • Hur skador inom lek, spel och idrotter kan förebyggas genom uppvärmning

Friluftsliv och utevistelse:

 • Träna sig på orientering, både teoretiskt och praktiskt, i olika miljöer

 • Delta i lekar, idrotter och friluftsaktiviteter utomhus vid olika årstider och med hänsyn till skog- och natur

 • Genom att diskutera hur man genomför olika aktiviteter på ett säkert sätt

 • Träna sig på att följa regler och visa hänsyn tillsammans med andra vid inomhus- och utomhusaktiviteter

 • Kunskap om hur man hanterar nödsituationer på land och i vatten

Undervisning/arbetssätt

 • Röra oss allsidigt i olika fysiska sammanhang inomhus och utomhus
 • Lyssna, läsa, se film och diskutera

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • Delta i spel, lekar och idrotter
 • Anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter
 • Anpassa dina rörelser till musik efter takt och rytm
 • Simma
 • Samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter
 • Resonera om hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan
 • Genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö
 • Orientera
 • Beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter
 • Hantera nödsituationer vid vatten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: