Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa i åk.1

Skapad 2013-08-30 13:14 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Lpp i idrott och hälsa under åk.1
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Du kommer att få prova på olika moment, lekar och aktiviteter som finns i ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

Förmågor och mål

Vi kommer att öva din förmåga att:
 • delta i lekar, spel och idrotter.
 • anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter.
 • anpassa dina rörelser till musik efter takt, rytm och sammanhang.
 • simma.
 • genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö.
 • orientera.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Matriser

Idh
Matris i Idrott och hälsa åk 1

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Idrott och lekar
Du deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus och utomhus i lämplig klädsel.
Du deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa dina rörelser till viss del av aktiviteten. Du kan ta ansvar för dig själv vid olika lekar och spel.
Du deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa dina rörelser relativt väl till aktiviteten. Du börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Du börjar hantera med- och motgångar.
Du följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Du kan hantera med- och motgångar. Du kan anpassa dina rörelser väl till aktiviteten.
Dans och rörelse
Du kan röra dig fritt till musik.
Du kan härma enkla rörelser till musik.
Du kan röra dig till musik och följa takt och rytm.
Du kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk träning
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna som t ex springa, hoppa, klättra, rulla, krypa och åla.
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna t ex redskapsbana och lekar.
Du kan utmana dina motoriska färdigheter (jag vågar prova nya saker).
Du kan kontrollera den egna kroppens rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Orientering
Du kan använda dig av enkla kartskisser t ex skattkartor.
Du kan hantera och rita enkla kartor t ex klassrumskartor och skolgårdskartor.
Du har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken
Du förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera och hitta i närmiljö genom att använda karta.
Friluftsliv
Du deltar aktivt i uteverksamhet i din närmiljö.
Du har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/ utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Du känner till principerna till allemansrätten.
Du visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Simning
 • Idh  E 6
Du vågar vara i och under vattnet.
Du har börjat din siminlärning och kan ta arm och bentag koordinerat.
Du kan simma minst 10 meter bröstsim,
Du kan simma minst 50 m bröstsim och 10 m ryggsim
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: