Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 3-5 Långaveka

Skapad 2013-09-01 09:46 i Långavekaskolan Falkenberg
Grundskola 3 – 5 Idrott och hälsa
Under idrottslektionerna kommer du att få prova på en mängd olika lekar och idrotter. I augusti och september är idrottslektionen utomhus. Från oktober till april är vi i idrottshallen. Läsåret avslutas med ännu en period uteidrott i maj och juni.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • röra dig allsidigt utifrån färdiga instruktioner
 • planera en lektion, praktiskt genomföra den och utvärdera
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Kopplingar till läroplanen

Bedömning - vad och hur

Läraren bedömer:

 • hur du deltar i lekar, spel och idrotter
 • hur du behärskar de motoriska grundformerna (t ex hoppa, kasta, fånga, krypa, åla, springa) och kan använda dem i olika aktiviteter.
 • hur du rör dig till musik med takt och rytm, om du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Du ska även kunna hantera nödsituationer vid vatten.
 • hur du deltar i samtal om idrottsupplevelser/hur aktiviteterna påverkar din hälsa.
 • hur du visar att du kan något om hur man förebygger skador

Elevernas förslag: Friidrott, fotboll, brännboll, handboll, catch the flag, basketfia, kryssarkungen, spökboll, hinderbana, innebandy, basket, styrketräning (stationer), pantlekar (kulla), bänkfotboll, vakta din pinne, kinesiska muren, dutchboll, indianen, olika hopp på matta, volleyboll, familjen, fotbollsinnebandybasket (två lag) pingis, straffprick, stafetter, jägarboll,skeppsbrott,hinderbana

- Läraren tittar på hur vi rör oss och deltar under lektionen.
- Lärare kan göra en dans eller rörelser till musik som vi ska härma.

Koplingar till läroplanen

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: