👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering textilslöjd åk 8

Skapad 2013-09-02 14:50 i Bjursåsskolan 7-9 Falun
Bundet brideri
Grundskola 8 Slöjd
Nu ska du få träna på att sy ett bundet broderi: korssöm, twistsöm, ryasöm eller långstygn.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

Du ska få prova att brodera ett valfritt motiv med valfri söm. Du väljer även vilket bottentyg du vill sy på. Du ska även göra en montering av arbetet.

Viktiga begrepp:
Bundet broderi (till skillnad från fritt broderi), aidaväv, räknelinne, stramalj, korsstygn, twiststygn, långstygn, ryastygn, brodergarn, brodernål, montering.

Arbetssätt

Jag visar och berättar. Du får prova att brodera. Du kan ta hjälp av Slöjdlexikon eller någon webbsida som passar om du vill. Du ska även träna att läsa och följa ett mönster.Du kan göra ett eget mönster eller välja ett färdigt.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Slöjd åk 7-9, kunskapskrav

För att nå kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Formgivning/Hantverk
Formge och framställa slöjdföremål på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
Formge och framställa slöjdföremål på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Formge och framställa slöjdföremål på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och egna initiativ.
Formgivning/Hantverk
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Formgivning/Hantverk
Ge enkla motiveringar till sina val.
Ge utvecklade motiveringar till sina val.
Ge välutvecklade motiveringar till sina val.
Kreativitet
Bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kreativitet
Bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdera
Ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Tolka slöjdföremåls uttryck och för enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.