Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bå De fem världsreligionerna åk 6 samv

Skapad 2013-09-03 12:43 i Brunnsåkersskolan Halmstad
I världen har vi fem världsreligionerna, nämligen Judendomen, Kristendomen, Islam, Hinduismen och Buddhismen. I detta avsnitt kommer vi arbeta med just dessa fem. Vi kommer att utgå från en del fakta om ritualer, högtider, tro o.s.v. Det kommer också att vara viktigt att titta på likheter och skillnader mellan dessa fem religionerna.
Grundskola 6 Religionskunskap

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer arbeta kring läroboken "Religion och liv 6 Fokus" s. 36-51, " Religion och liv Fokus arbetsbok 6" s. 39-58 plus extramaterial som ges under tiden plus film. Vidare kommer det även läggas stor vikt vid det läshäftet som ni fått ut och koppla det till er tankekarta över de fem världsreligionerna.

Som slutuppgift kommer ni få göra en muntlig presentation om en valfri religion som vi inte läst om sen tidigare (Kristendom). Presentationen ska vara utformad så att en olärd ska förstå och lära sig om "din" religion. Tänk på att även jämföra "din" religion med de övriga religionerna för att visa förståelse för de övriga. Tänk alltså på likheter och skillnader under detta arbetsområdet.

Bedömning sker under hela arbetsområdet och inte bara under den muntliga presentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Religion och andra livsåskådning
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven kan för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna.
Religion och historiens betydelse
Eleven kan redogöra föra högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan världsreligionernas betydelse i samhället.
Eleven kan redogöra för några högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan världsreligionernas betydelse i samhället.
Eleven kan redogöra för högtider och traditioner men även göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan världsreligionernas betydelse i samhället.
Identitet och livsfrågor
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Religioners betydelse i samhället över tid
Eleven kan med enkla medel redogöra för förändring i historiska förhållanden, skeenden och gestalter. Eleven ska med enkla och till viss del uppbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan redogöra för förändring i historiska förhållanden, skeenden och gestalter. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan med en mycket god kunskap redogöra för förändring i historiska förhållanden, skeenden och gestalter. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: