Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Vatten

Skapad 2013-09-04 11:34 i Åsaskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Kemi
I arbetsområdet Vatten jobbar du med ämnet Kemi. Vi ska lära oss om Vattnets egenskaper och Kretslopp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper inom ämnet kemi när det gäller hur viktigt vatten är för vår miljö och samhälle. Du ska utveckla din förmåga att utföra experiment på ett vetenskapligt sätt. Du ska med hjälp av "kemispråket" utveckla din förmåga att beskriva det kemiska förloppet Vattnets Kretslopp. 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur


Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • beskriva vattnets kretslopp
 • utföra experiment
 • förklara vikten av vattnets betydelse för vår miljö och samhälle
 • förklara vattnets egenskaper

Hur kommer jag bedömma:
 • genom att jag ser hur delaktig du är vid genomgångar och grupparbeten
 • genom att jag läser dina svar, tankar och funderingar du har skrivit ner i boken
 • jag ser hur väl du genomför ett experiment, för anteckningar och jag läser igenom dina resultat
 • jag bedömer en slut uppgift som du gör, där du besvarar på frågor och ritar (gruppuppgift) 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
 • se på filmer
 • ha klassdiskussioner och genomgångar
 • arbeta i grupp och individuellt
 • utföra experiment och föra anteckningar 
 • läsa faktatexter ur vår lärobok
 • svara på frågor, skriva texter och måla bilder

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: