Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges styrelseskick

Skapad 2013-09-04 12:09 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 9 Samhällskunskap
Arbetsområdet handlar om makt och demokrati, hur Sverige styrs, politiska ideologier, regering och riksdag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Bedömning

Vad

Dina kunskaper om regering och riksdag och valprocessen kommer under arbetets gång bedömas. Du ska kunna redogöra för de olika riksdagspartierna och deras huvudsakliga politiska ideologi.

Hur

Sker genom arbete med de olika politiska partierna, samt vid .Du ska kunna redogöra för de olika politiska valen vi gör i Sverige samt känna till regerings och riksdags funktioner samt hur dessa är beroende av varandra.

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetsgång


Klassgenomgång av centrala delar - demokrati/diktatur, ideologier, valproceduren, regering och riksdag

Filmer  som förtydligar centrala delar

Centrala begrepp - enskilt arbetet med begrepp, beskriva och förklara för arbetsområdet viktiga begrepp.

Skriftlig redogörelse över svenska valsystemet och våra riksdagpartier.

Besök i valstugor.

Arbete med Gleerupsmaterial.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Tullbroområdets Bedömningsmatris i SO

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
FAKTA
Urval
Behöver handledning med att välja ut relevant fakta.
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att skilja på vad som är relevant för uppgiften.
Faktaurval finns med för sammanhanget relevant ämnesanknytning.
Beskriva/förstå
Använder enstaka begrepp
Använder enstaka begrepp med försök till förklaring.
Använder och förklarar för sammanhanget enkla begrepp
Använder och förklarar begrepp på ett tydligt sätt.
Jämförelse
Listar likheter och skillnader
Beskriver likheter och skillnader
För ett jämförande resonemang utifrån likheter och skillnader.
För ett välutvecklat, jämförande resonemang utifrån likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: