Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckodagar, månader och årstider

Skapad 2013-09-04 12:48 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 6 – 9

Innehåll

SYFTE

CENTRALT INNEHÅLL

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga

 • att känna igen och kunna berätta om årstidsförändringar i naturen.
 • att kunna se samband mellan årstidsväxlingar och växters och djurs livsvillkor.

 

Vi kommer att bedöma dina färdigheter i

 • att kunna när du är född.
 • att kunna veckodagarna, månaderna och årstiderna, alla i rätt ordning.

 

UNDERVISNING

Du kommer att få träna på

 • veckodagarnas, månadernas samt årtsidernas namn
 • hur många årstider det är på ett år
 • kunna beskriva några saker som händer i naturen under de olika årstiderna
 •  hur många dagar det är per vecka
 •  hur många månader det är per år
 • när du är född
 • skriva datum på olika sätt

Du kommer att få lära dig

 • om veckodagarna med hjälp av att vi varje dag pratar om vilken dag det är etc
 • om månader genom att skriva, måla och delta i samtal.
 • om årstiderna bl a med hjälp av vårt årstidshjul och samtal om förändringar i naturen för att få förståelsen för årstidsväxlingarna.
 • om sambandet mellan årstidsväxlingar och djurs och växters livscykler.

 

VISA LÄRANDE

 

Du kommer att visa lärande genom att

 • delta i samtal om årstidsväxlingar.
 • delta i samtal om djurs och växters livsvillkor utifrån årstidsväxlingar.
 • muntligt visa att du kan veckans dagar
 • muntligt visa att du kan månaderna
 • muntligt visa att du kan årstiderna samt beskriva vad som händer i naturen

Uppgifter

 • Ej namngiven

Matriser

Året

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Veckan
Du kan benämna de 7 veckodagarna i rätt ordning.
Du kan dagarnas "grannar", dagen som kommer före och efter.
Du vet hur många veckor det finns på ett år.
Månader
Du vet hur många månader ett år har.
Du kan benämna månaderna i rätt ordning.
Du kan månadernas ordningstal.
Årstider
Du vet att det är 4 årstider och kan benämna dem i rätt ordning.
Du vet vilka månader som hör till varje årstid.
Du kan berätta ett par typiska saker om varje årstid.
Födelsedatum
Du vet vilken dag, vilken månad och vilket år du är född.
Årstidsväxlingar
Du deltar i samtal om årstidsväxlingar.
Du kan i samtal visa att du ser samband mellan årstidsväxlingar och djurs och växters livsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: