👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cafe´

Skapad 2013-09-06 11:14 i Ta bort Västra Berga skola Papperskorgen 2
Vi ska ha Cafe´där vi bjuder in elever och vuxna på skolan.
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Kommunikation

Innehåll

Mål med undervisningen

 • Att planera och göra inköp.
 • Att baka, diska mm.
 • Att förbereda inför försäljning av fika på Caféet.
 • Att hantera pengar och betalningsituation.
 • Att tvätta i tvättmaskin.

Det här ska vi göra

 • Planera vad vi ska baka
 • Handla varor
 • Baka, diska mm.
 • Träna på att följa recept.
 • Träna på att mäta olika volymer (liter, dl, msk, tsk).
 • Träna på att hantera betalningssituation
 • Träna på att känna igen, benämna och sortera pengar
 • Skriva inbjudan till Caféet.
 • Ställa iordning inför Caféet.
 • Sköta försäljning och servering på cafeét.
 • Tvätta i tvättmaskin.

Det här ska vi bedömma

 • Din förmåga att delta i planering och genomförande av olika aktiviteter.
 • Din förmåga att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  7-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  7-9
 • Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.
  VEU  7-9
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.
  VEU  7-9

Matriser

VAA VEU KOM
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
VÄLJA, PLANERA OCH GENOMFÖRA
... aktiviteter i vardagsmiljön
Deltar i aktiviteter i vardagsmiljö. Behöver handledning.
Deltar i aktiviter i vardagsmiljö. Tar ibland eget initiativ till (för eleven kända) aktiviteter. Behöver viss handledning.
Tar eget initiativ till aktiviteter i vardagsmiljö. Planerar aktiviteter med viss handledning. Genomför moment efter instruktioner.
Väljer, planerar och genomför aktiviteter i vardagsmiljö på ett säkert och fungerande sätt. Slutför aktiviteten både på egen hand och tillsammans med andra.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätt ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända områden. Behöver viss hjälp med att använda och sätt dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.

VAA VEU KOM
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SORTERA FÖREMÅL
... utifrån kvalitet och kvantitet
Deltar i sortering av föremål. Behöver handledning för att sortera olika föremål.
Försöker sortera olika föremål t.ex. efter lika - olika, antal. Behöver viss handledning för att sortera olika föremål.
Sorterar på egen hand olika föremål och försöker motivera sina val. Beskriver, urskiljer och jämför föremål t.ex. utifrån egenskaper, lika - olika och antal.
Sorterar på egen hand olika föremål och motiverar sina val. Sortera, beskriva och lösa uppgifter och gör egna val utifrån kvantitet och kvalitet.
IDENTIFIERA OCH REFLEKTERA
... över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion
Deltar i undersökningar av olika tekniska lösningar , några vardagliga redskap och tekniska föremål/utrustning. Behöver hjälp med att förstå och reflektera över hur föremålet/tekniken fungerar och hur det ska användas.
Identifierar och använder på ett enkelt sätt några vardagliga redskap eller tekniska föremål. Reflekterar över, beskriver och förklarar till viss del hur redskap och föremålet/utrustning fungerar i vardagen. Behöver viss hjälp med hur redskap och föremål kan användas och fungerar.
Identifierar och använder olika vardagliga redskap eller tekniska föremål. Reflekterar över, beskriver och förklarar hur redskap och föremålet/utrustning fungerar i vardagen.
Identifierar och använder redskap och tekniska föremål/utrustning på ett funktionellt sätt och i rätt sammanhang. Jämför, beskriver och förklarar hur olika vardagliga redskap och tekniska föremål används och fungerar. Reflekterar över hur redskap och tekniska föremål/utrustning kan användas i olika situationer och sammanhang.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.

Kommentar:

----->
----->
----->
----->